Thakur, Magar to lead Pune teams

Sports Reporter
Tuesday, 1 August 2017

Pune: Nilesh Thakur and Shreyash Magar will be the captains of the Under-18 and Under-16 boys teams for Pune Division Athletic meet to be held at Rahuri in Ahmednagar from August 5-6.
Nilesh is from Army Sports Centre while Shreyash is from Krida Prabodhini.
T

he Under-18 and Under-16 teams will be coached by Jai Tembre and Jaspal.

Pune: Nilesh Thakur and Shreyash Magar will be the captains of the Under-18 and Under-16 boys teams for Pune Division Athletic meet to be held at Rahuri in Ahmednagar from August 5-6.
Nilesh is from Army Sports Centre while Shreyash is from Krida Prabodhini.
T

he Under-18 and Under-16 teams will be coached by Jai Tembre and Jaspal.

Teams:
Boys:
Under-18: Nilesh Thakur (Captain), Vikram Kshirsagar, Pranav Sorare, Gajender Giri, Dhyansingh Pal, Nishant Joshi, Aniket Gonde, Monu Sharma, Rahul Verma, Yudas Bankar, Dhurvang Gaikwad, Laxman Darbade, Sunil Pawar, Safarjan Wagh, Prathamesh Kadam, Vikas Punia, Mukesh Singh, Veer Pardeshi, Ravi Jagdish, Nayan Waghela, Nilesh Borade, Shreyash Patil, Pranav Molik, Shubham Tamhane, Saurabh Mohite, Dnyaneshwar Gadge, Kunal, Prathmesh Ozarkar, Atharva Danshole, Chandanshiv, Aniket Zodge, Aman Garge, Anand Sharma, Abhishek Dharamdhikari, Poonamchand, Abhishek Ubhe, Prathamesh Kadam, Ram Baabal.
Under-16: Shreyash Magar (Captain) Suraj Ankola, Sahil Nadik, Om Kamble, Abhinav Jha, Balram Thopsingh, Sumit Karche, Saurabh Pawar, Suraj Kamble, Sonu, Ravikumar Mahanti, Hanumant Chahpade, Vinayak M, Pushkaraj Jagtap, Ayush Jadhav, Vrushal Welhekar, Sahil Naik, Pratik Salunke, Manoj Rawat, Abhishek Dote, Sadik Tamboli, G Bhattacharya, Ashish Jamari, Shaurya Kalbhor, Shlok Dhudhani, Bharat Kondere, Aditya Nawgire, Vasant Mehta, Vikas Yadav, Deepak Yadav, Rahul God, Salman Khan, Mangesh Gonde, Tanmay Ransingh, Ayush Khadakwal, Anupam Rakesh, Ujwal Gawde.  

Related News